ToDo/cs

Contents

Základní problém

 • v bytekódu se nedá zjistit zda na náhodně vybraném offsetu leží operační kód (číslo instrukce) nebo operand (číslo registru, konstatna, hodnota, ...)
 • interpret začíná od začátku, takže mu to nevadí
 • různá délka instrukcí bude problém pro
  • skoky na daný offset, offset nutno někdy upravit
  • mutace - náhrada kratší instrukce delší, při opaku možno použít noop
  • křížení - úpravy ofssetů u skoků
 • možné řešení
  • pomocné pole
   • s informací co je operační kód a co operandy, kde jsou instrukce skoku, ...
   • nebo aspoň s popisem kde začínají instrukce
  • upravit instrukce na jednotnou délku
   • přidáním noop (pokud pak použijeme JIT, tak by to nemusel být problém)
   • nebo přimo úpravou instrukcí, tj. všechny by dělaly např. goto +3

Základní funkčnost

 • vyjímky, např. při dělení nulou
 • dokumentace - základ i anglicky, představení na irc.freenode.org #parrot

Vylepšení

 • zbavení se inicializace přes init_done
 • dynamicky MAX_POP_SIZE, INDI_MAX_LEN nebo to bude pomalejší?
 • benchmarky na reálných příkladech
 • volání metod z kódu jedince (pro Santa-Fee Ant)
 • použití JIT (tam kde se jedinec spouští pro více vstupních hodnot, jako u sym. regrese, mravence, apod.)

Asi velmi vzdálená budoucnost

 • použití vlastních ops a dynpmc
 • optimalizace na rychlost, generování, kompilace, spouštění
 • zprazení a rozmrazení (freeze/thaw) u PMC
 • paralelní běh na více strojích a víceprocesorových systémech
 • kompatibilita mezi verzemi Parrot (při přečíslování ops)

Otázky

 • Parrot - dynamický VM - výhody a nevýhody pro LGP?

Poznámky

 • konstanty - asi nejsou potřeba, stačí vhodne inicializovat registry
 • Parrot
  • register based, vhodné pro LGP
  • určen pro dynamické jazyk, možnost použití LGP z Perlu 6, Tcl, ...
 • generování jedinců v PIR a spouštění přes eval bylo příliš pomalé a byly tam memory leaks.

Související


Personal tools
sister sites
Language